Barn med kikhoste (kilde: CDC)Fakta om kikhoste

 1. Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av Bordetella pertussis og arter seg som langvarig og kraftig hoste (vanligvis inntil 6 uker), ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger.

 2. Kikhoste regnes som en svært smittsom sykdom, og kan være farlig for spesielt spedbarn, fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.

 3. Vaksine inngår i vaksinasjonsprogrammet, og barna er fullvaksinert frem til 5-årsalderen, men etter dette avtar beskyttelsen mot å bli smittet.

 4. Smitten skjer i forbindelse med hosteanfall, og den smitteførende perioden varer ca 3 uker fra symptomdebut.

 5. Inkubasjonstiden er vanligvis 7-10 dager.

Kasuistikk:
37 år gammel mann med langvarig forkjølelse

Kraftig forkjølet fra 21. desember, med rennende nese og plagsom hoste. Følte seg ikke febril. Kontaktet lege 30. desember pga vedvarende hosteanfall og ingen følelse av bedring. Hostet ikke under legeundersøkelsen, men opplyste at han hadde tørrhoste og sov dårlig om natten. Ved undersøkelse afebril, ingen fremmedlyder over lungene, lett injeksjon på ene siden av halsen. Streptest var negativ, og det ble vurdert som at det ikke kunne dreie seg om en bakteriell infeksjon. Pasienten ble informert om at det ikke var noen behandling for hans tilstand. Det ble også tatt en nasopharynxprøve, som ble besvart som negativ etter et par dager.

 1. Den første uken med symptomer er det vanlig å ha forkjølelsesliknende symptomer som hoste, feber og rennende nese, og det er da man er mest smittsom.

 2. Deretter følger gjerne noen uker med symptomer i form av korte, kraftige hostinger med forsert inspirasjon (kiking), eventuelt også brekninger eller oppkast. Slike symptomer kan også vare i noen måneder.

 3. Tre uker etter symptomdebut er det imidlertid liten smitterisiko, selv om man ikke skulle ha blitt behandlet med antibiotika.

Pasienten oppfattet det som rart at han ikke hadde fått noen behandling, all den tid han hadde så ubehagelige hosteanfall. Fikk også bare noen få dagers sykmelding, men følte ikke at han kunne gå på jobb all den tid han fortsatt hadde plagsom hoste. Kontaktet derfor en annen lege 3. januar, hvor det ble gjort ny klinisk undersøkelse og tatt blodprøve. Pasienten ble spurt om han hadde astma, hvorpå pasienten bekreftet at han hadde hatt noen astmasymptomer som barn. Fikk forskrevet Ventoline (salbutamol) inhalasjonspulver i diskus, 0,2 mg/dose, samt Efedrin mikstur 2 mg/ml.

 1. Kikhoste kan forveksles med mykoplasma- og klamydiainfeksjon, akutt bronkitt og astma. Preparater som brukes ved astma, kan også prøves som symptomatisk behandling mot kikhoste.

 2. Diagnostikk av kikhoste er viktig, spesielt for å hindre smitte til uvaksinerte spedbarn. Diagnosen stilles ved PCR eller dyrking av luftveissekret i de første fire uker etter sykdomsdebut. Prøvetakingen er ubehagelig for pasienten, fordi penselen må helt bak i nasopharynx. Etter tre-fire uker kan diagnosen stilles ved påvisning av spesifikke antistoffer i serum.

 3. Kikhoste bør vurderes ved luftveisinfeksjoner hos pasienter uansett alder, og spesielt ved langvarig hoste.

Etter dette legebesøket fortsatte tendensen til å få hosteanfall, men med avtakende frekvens. Hadde ingen følelse av at medisinene gjorde vesentlig nytte.

Ny kontakt med legen 17. januar for å få mer hostesaft. Var da rød i halsen, hadde ikke perkusjonsømme bihuler, men hadde obstruktive auskultasjonslyder over lungene. Pas følte seg da sliten. Fikk Ery-Max og Cosylan.

 1. Bordetella pertussis (kilde: Bacterio-Web)Effekten av antibiotikabehandling (redusere smitterisiko og symptomvarighet) er størst når behandlingen igangstartes tidlig i sykdomsforløpet. Antibiotikabehandling regnes kun for å ha verdi hvis det gis før det har gått tre uker fra symptomdebut.

 2. Pasienter behandlet med antibiotika tidlig i sykdomsforløpet anses ikke-smitteførende fem dager etter igangsatt behandling. Når behandling er startet senere i sykdomsforløpet, regner man med at pasienten er smittefri allerede dagen etter igangstartet behandling.

 3. Kikhoste behandles med erytromycin i 10 dager. Erytrymocyn bør unngås hos gravide i første trimester.

 4. Nærkontakter kan ha nytte av forebyggende antibiotikabehandling eller ny vaksine i visse tilfeller, spesielt nærkontakter under to år eller personer (uansett alder) med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller nedsatt immunforsvar. Ved lokale utbrudd eller utbrudd i barnehager kan det også være aktuelt med spesielle forholdsregler.

 5. Kikhoste er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll, samt for utgifter til antiinfektive legemidler til behandling eller forebygging ("blåreseptforskriften" § 4 punkt 2).

I begynnelsen av februar var han tilbake for en etterkontroll, og han fikk da beskjed om at serumprøver tatt sist viste at han hadde hatt kikhoste. Symptomene var nå på det nærmeste gått over, og han var tilbake både i arbeid og i full gang med mosjonsidrett.
 

Se også:

· artikler/kikhoste

· flere kasuistikker

 

Bilder i denne artikkelen er hentet fra:

· Canadian Institutes of Health Research

· Bacterio-Web

 

 

 

Skrevet av: Arne Westgaard, 08.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.