Proteinuri

- hvordan følger du opp tilfeldig påvist proteinuri i allmennpraksis?

Haynes J, Haynes R

[BMJ 2006;332:284 (4. februar)]

En 40 år gammel kvinne får tilfeldig påvist 2+ for proteiner ved urinstix. Hun føler seg bra, og er tidligere vesentlig frisk. Hun har ingen urinveissymptomer, ikke ødem og er ikke gravid. Hvordan følger du opp dette?

Les artikkelen:

10-minute consultation

Proteinuria

 

EM-bilde av glomerulusmembranen i nyre (Foto: www.tidsskriftet.no)Se også:

Forenklet påvisning av proteinuri

Kvantitering av proteinuri kan nå gjøres med en tilfeldig urinprøve i stedet for ved oppsamling av døgnurin.

Protein-kreatinin-ratio - en enkel metode for vurdering av proteinuri i klinisk praksis

Hartmann A, Jenssen T m.fl., Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Sep 20;122(22):2180-3

 

Mer info:

Artikkel av Wingo CS og Clapp WL, Am J Med Sci. 2000 Sep;320(3):188-94
· Proteinuria: potential causes and approach to evaluation

Family Practice Notebook
· Proteinuria in Adults


Les også:

artikler/urinanalyse
 

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, 22.02.2006; oppdatert 09.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.