34 år gammel mann med subcutant hematom oppstått spontant


Flere bilder

Satt i telefonen og kjente plutselig at høyre kne ble vondt og hovnet raskt opp. Han fikk etter dette sprengende smerter og hevelse, og han kontaktet Oslo Legevakt etter 2 dager.

Pasienten hadde ingen tidligere sykdommer, og det var ingen arvelig sykdomsopphopning i familien. Han hadde ingen blødningstendens.

Ved undersøkelse var det hevelse over patella og litt i kneets omgivelser. Hevelsen var spent, men ikke indurert og ingen rubor eller calor. Noe blålig misfarget.

Diagnose 
Spontant oppstått subcutant hematom. Kan forklares med et "sprengt blodkar".

V
idere forløp 
Behandlet med 3 cm lang incisjon i lokalanestesi og tapping av hematomet. Såret ble sydd med 3 madrassuturer, med instruksjon om å fjerne disse hos egen lege etter 14 dager og ta kontakt dersom det skulle oppstå økende smerter eller hevelse, feber, rødhet eller nedsatt allmenntilstand. Han fikk avtale om kontroll etter 3 dager, men møtte ikke opp før etter 8 dager. Da var såret fint og uten tegn til betennelse; ikke rødt i sårkantene og ikke puss. Stingene satt bra. Han fikk beskjed om fortsatt å holde kneet i ro til stingene var fjernet.

Skrevet av: Arne Westgaard, 20.6.2000.

© www.legevakten.no