72 år gammel kvinne med hoven albue etter fall på isen


Zoom

Falt på isen og landet på høyre arm. Smerte, hevelse og palpasjonsøm over olecranon. Fleksjonsinnskrenkning til 30 grader, lett ekstensjonsdeficit. Røntgen vurdert som tverrfraktur av olecranon i god stilling. Lagt U-laske og avtalt kontroll etter 1 uke, stipulert total gipsetid 3 uker. Ved 1-ukeskontrollen hos annen lege besluttet å henvise pasienten til sektorsykehus for vurdering.

Diagnose: 
Brudd i olecranon, med liten diastase.

Videre forløp: 
Ikke mottatt epikrise.
Skrevet av: Arne Westgaard, 23.2.2000.

Referanser:

Olecranonfrakturer Oslo Legevakt 1999, fra Legevakten.no

Olecranon Fracture Sustained in Arm Wrestling, fra The Physician and Sportsmedicine - vol 27 - no 4 - April 1999

Fractures of the Olecranon og Pediatric Frx of the Olecranon, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Conservative treatment of displaced fractures of the olecranon in the elderly. fra Injury 1999 Mar;30(2):105-10

A review of displaced olecranon fractures treated conservatively. fra J R Coll Surg Edinb 1990 Dec;35(6):392-4

Isolated fractures of the olecranon in children. fra Injury 1987 Mar;18(2):100-2

Fractures of the olecranon in children: long-term follow-up. fra J Pediatr Orthop 1993 Mar-Apr;13(2):239-41

Olecranon fractures in children. fra Injury 1975 Aug;7(1):33-6

Treatment of nonunion of olecranon fractures. fra J Bone Joint Surg Br 1994 Jul;76(4):627-35

Olecranon fractures. A clinical and radiographic comparison of tension band wiring and plate fixation. fra Clin Orthop 1992 Dec;(285):229-35

Lenker sist oppdatert: 16.04.2004

© www.legevakten.no