Legestudentkonferansen 2001

Kurs 4: Hjerte-kar

Kursholdere: Aina Hognestad, Sverre Njålla, Stig Urheim

Emner: EKG, arytmier, angina, hjerteinfarkt, hjertesvikt, høyt blodtrykk, bilyder

Kursbeskrivelse:

 • Aina Hognestad: 
  Hovedbudskap: Vær motivert for å lære; og ingen spørsmål er for "dumme".

  • generelt om anamneseopptak og undersøkelse av pasienter med hjertesykdom (inkl. bilyder)

  • noen diagnostiske tester

  • generelt om hjertesvikt

  • illustrerende sykehistorier

  Det viktigste er å konsentrere seg om kliniske symptomer, undersøkelsesteknikker og behandling. Dette kan dere lese om i metodebøker fra sykehus samt i en lærebok om klinisk undersøkelsesteknikk. Det vil ikke bli lagt så mye vekt på patofysiologi, kun der det er nødvendig for forståelse av behandlingen. Hvis dere har støtt på spørsmål underveis, er det fint om dere noterer disse spørsmålene så vi kan diskutere dem sammen.

 • Sverre Njålla:

  • hypertensjon

  • akutt coronarsyndrom (subendokardielle infarkter og ustabil angina)

  • infarkt

  Legger opp til dialog med studentene og kliniske eksempler.

 • Stig Urheim:

  • EKG-tolkning

  • arytmier

Anbefalte nettsteder:

Metodebok for turnuslegerbra!

Legemiddelhåndbokabra!

Om hjertesvikt:

Oversiktsartikkel i American Family Physician fra mars 2000:
Essentials of the diagnosis of heart failure

Så følger noen artikler fra en serie i 2000 i BMJ:

1. ABC of heart failure: Heart failure in general practice

2. ABC of heart failure: Acute and chronic management strategies

3. ABC of heart failure: Management: diuretics, ACE inhibitors, and nitrates

4. ABC of heart failure: Management: digoxin and other inotropes, ß blockers, and antiarrhythmic and antithrombotic treatment

5. ABC of heart failure: Non-drug management

Dessuten i legemiddelhåndboka: Om hjertesvikt

Innspill fra kursdeltakerne mottas med takk.

Vel møtt 27.-29. april!

Kurskomiteen

www.legevakten.no