Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Infeksjoner ved bitt

Tidsskriftets beste oversiktsartikkel for 2004 handler om bittskader.

 

Hvilket medikament bør brukes til profylakse?

1. Fenoksymetylpenicillin

2. Penicillinaseresistent penicillin

3. Forskjellig avhengig av om det er dyre- eller menneskebitt

Svaret finner du her: artikler/Infeksjoner ved bitt

 

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.