Svar på Quiz: Hjerneødem

 

Beskrivelse av bildet:
1. ingen plass rundt hjernestammen
2. utvisket hjernerelieff
3. demarkering mellom grå og hvit substans
4. bløtdelshevelse ekstrakranielt høyre side occipitalt som tegn på ytre traume

20 år gammel trafikkskadet pasient, dypt komatøs og med dilaterte pupiller.

Se også:
Håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader

Flere quiz...
Flere kasuistikker...

© www.legevakten.no