Ankelskade (kilde: Oslo Kommunale Legevakt)Røntgen ved ankelskader?
- Ottawa ankle rules

Røntgenundersøkelse anbefales for å utelukke brudd når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

1. Pasienten kan ikke belaste på skadet ben umiddelbart etter skaden og ved undersøkelsestidspunktet.

2. Palpasjonsøm ved nedre eller bakre kant av laterale malleol.

3. Palpasjonsøm ved nedre eller bakre kant av mediale malleol.

Referanse: Stiell et al, JAMA 1993 Mar 3;269(9):1127-32 (abstrakt)

Her finner du informasjon fra Oslo Legevakt om behandling av ankelskader.

(--> flere quiz)

www.legevakten.no