Eksempel: ”Forstuet pekefinger under ballspill”

Pasienten er en 24 år gammel mann som innkommer iført treningstøy med høyre hånd inntullet i gasbind. Holder den skadde hånden i sin venstre hånd.

Husk anatomien. Sørg for å ha et atlas for hånden, og bruk det flittig!

Anamnese (pasientens svar i kursiv):

· Hva kan jeg hjelpe deg med? Forstuet pekefingeren.

· Kan jeg få se på fingeren?

Ta av bandasjen og titt på fingeren: INSPEKSJON (det er naturlig å påbegynne undersøkelsen under anamneseopptaket)

Sår? Feilstilling, hevelse, misfarging av huden? Sammenlign med frisk side.

· Når skjedde skaden? En time siden.

Vurder svaret i forhold til graden av hevelse og misfarging. Blålig misfarging og < 1 time siden skaden? – mer sannsynlig brudd.

· Hvordan skjedde skaden? Spilte basket. Ballen traff ganske hardt rett mot fingertuppen.

Undersøkelse (funn i kursiv):

· Inspeksjon: Tydelig dropfinger-feilstilling. Dessuten litt rød og hoven.

· Palpasjon: Palpasjonsømhet over DIP-leddet.

· Funksjon: Kan ikke ekstendere i DIP-leddet. Kan heller ikke holde ytterfalangen strak når undersøkeren ekstenderer den passivt for så å slippe. Ingen kraft ved ekstensjon.

· Stabilitet: Intakt sidestabilitet.

Supplerende undersøkelser:

· Røntgen: Ikke tegn til brudd.

Diagnose: Traumatisk dropfinger, med ruptur av ekstensorsenen til pekefingeren i DIP-leddsnivå.

 

Avulsjonsfraktur   

Ekstensorseneruptur

Behandling:

· Dropfinger med avsprengning av fragment (avulsjonsfraktur) større enn 1/3 av leddflaten vurderes operert (pinnes).

· Ellers konservativ behandling med dropfingerskinne (skinne som holder ytterleddet i full ekstensjon) kontinuerlig i 8-10 uker, og deretter i ytterligere 2-4 uker om natten, samt taping av fingeren ved risikoaktiviteter. Denne behandling er effektiv også ved ikke helt ferske skader og ved re-ruptur.

· Evt NSAIDS for å dempe smerter og hevelse, hvis ikke kontraindisert hos denne pasienten.

· Evt sykmelding.

· Evt avtal kontroll ved behov (f.eks etter noen dager med tanke på stor hevelse og evt for trang skinne, samt gjerne for klinisk kontroll ved fjerning av skinnen etter 8-10 uker).

Informasjon til pasienten:

· Skaden kan gi ømhet i leddet i flere måneder. Ta kontakt ved behov.


Skrevet av Arne Westgaard april 2000, revidert april 2001.
Tegninger av Kjell Heuser.

Innføring i skadestuekirurgi for legestudenter og turnusleger
www.legevakten.no