Innføring i skadestuekirurgi
- for legestudenter og turnusleger

Hovedprinsipper for skadebehandling i allmennpraksis og på kirurgisk poliklinikk.

Innhold:

1.     Forord

2.     Eksempel på enkel skade - forstuet pekefinger under ballspill

3.     Skadestuekirurgi i praksis

4.     Orienterende klinisk skadeundersøkelse

5.     Sårbehandling på skadestuen

6.     Enkle skadekirurgiske problemstillinger

7.     Stikkord om de enkelte skader

8.     Tips for den skadekirurgiske eksamensjournal

9.     Mal for innleggelsesjournal

    


Skrevet av Arne Westgaard, april 2000 med revisjoner og tillegg april 2001.
 

Bilder fra Oslo Legevakt. Tegninger av Kjell Heuser.

www.legevakten.no