Skjema for orienterende klinisk undersøkelse av skadet pasient

- gjøres når forholdene tilsier at det er nødvendig:

1. Generell unsersøkelse: allmenntilstand, våken, klar, orientert, sirkulasjon (puls/BT), respirasjon (uanstrengt, normalfrekvent)

2. Inspeksjon, helst avkledd – sår, hevelse eller feilstilling?

3. Orienterende nevrologisk undersøkelse (pupiller, otoskopi ved mulighet for hodeskade, diplopi/nystagmus, bevegelse og kraft i ekstremiteter, sene- og plantarreflekser)

4. Kompresjon av thorax – costafrakturer? Evt auskulter/perkuter.

5. Palpasjon av abdomen – ømhet? Palpasjonsømhet i nyrelosjer? Blod i urin – makroskopisk?

6. Rygg, nakke, bekken (komprimer – smerter?)

Hos en frisk pasient er ovenstående undersøkelser oftest svært fort gjort – unntatt hvis det fremkommer patologi, og da må man gjerne utvide undersøkelsen/iverksette tiltak:

· Hodeskade: CT caput for å utelukke kraniefraktur/intrakraniell patologi (blødning, kontusjon).

· Nakkeskade: Beveger hodet fritt, lite smerter og ingen utstråling til armer; god bevegelighet og kraft i armer, normal sensibilitet og reflekser? – i så fall neppe brudd i nakken. Likevel liberal indikasjon for rtg cervicalcolumna, og nakkekrage ved mistanke om fraktur.

· Costafraktur: Vurder respirasjon og utelukk pneumothorax (auskultasjon/perkusjon – svekket respirasjonslyd, hypersonor perkusjonslyd). Evt rtg thorax ved mistanke om f.eks pneumothorax – obs vanskelig å se frakturene, og sannsynligvis foreligger det dobbelte antall frakturer av hva som er synlig på rtg. Innleggelse for observasjon ved flere enn 2-3 ribbensbrudd, evt tegn til lungekontusjon, evt dårlig allmenntilstand eller ved høyenergitraume. Hvis du har en dårlig pasient med pneumothorax, så ikke vær redd for å legge inn to-tre grove venefloner gjennom thoraxveggen til lufthulrommet. Dette kan være livreddende!

· Milt/leverskade (palpasjonsømhet under costalbuene): Innlegges for observasjon og evt CT abdomen.

· Nyreskade: Mikroskopisk urin hos menstruerende kvinner kan godt være mensblødning! Innlegges for avklaring med CT dersom makroskopisk hematuri. Mikroskopisk urin hos menn eller ikke-menstruerende kvinner kan henvises direkte eller evt ekspekteres med kontroll om noen dager, dersom øvrige forhold tilsier det.

Andre supplerende undersøkelser som bør vurderes:

· EKG (subklinisk infarkt? arytmi?)

· blodprøver (f.eks Hb, glucose, infarktstatus)

· (f.eks ved mistenkt TIA:) CT caput 

· (ved mistanke om epileptisk anfall:) snarlig henvisning til nevrologisk poliklinikk for bl.a EEG-undersøkelse.

 

Skrevet av Arne Westgaard april 2000, revidert april 2001.

Innføring i skadestuekirurgi for legestudenter og turnusleger
www.legevakten.no