Stikkord om de enkelte skader

Dette kapittel er ikke ferdigskrevet, og arbeidet er lagt på is inntil videre...

Skadet finger

Kuttsår: sene/nerveskade? Se mer om kuttsår på eget ark om sår.

Klemskade: subungualt hematom (= blå negl)? – tappes ved punksjon med steril kanyle.

Luksert negl? – reponeres og fikseres med sutur på kryss over neglen (se figur).

Normal Luksert negl Reponert
og fiksert
med kryss-sutur

Obs: Utelukk brudd, som i tilfelle bør reponeres. Kutt i neglseng bør vurderes sydd.

Brannsår: 3. grads forbrenning eller sirkulær 2. grads? – henvises plastikkirurg. 

Forstuing: seneruptur/luksasjon/brudd? Undersøk spesielt med tanke på dropfinger, knapphullsdeformitet eller ruptur av tommelens ulnare collateralligament. 

Luksasjon? Ta røntgen for å utelukke brudd, gjerne før og etter reposisjon. Test stabilitet etter reposisjon. Ved instabilitet henvis for vurdering med tanke på stabiliserende operasjon. Ellers tape til nabofinger (filt i mellom fingrene for å unngå gnagsår)

Brudd med dislokasjon reponeres og immobiliseres.
Obs: Sjekk at det ikke er rotasjonsfeilstilling (pasienten knyter hånden, fingrene skal da legge seg ved siden av hverandre uten overlapping).
Glidningspotensiale? (f.eks skråfrakturer eller ved rotasjon) – henvises for vurdering med tanke på operasjon.
Brudd inn i leddflate? – fragment vurderes fiksert ved operasjon.

Skadet hånd

· Palper distale radius og ulna, håndrot og mellomhånd, evt fingre.

Ikke glem den anatomiske snusdås (mellom ekstensor pollicis longus og brevis).
Hvis palpasjonsømhet, legges scaphoid-skinne og det avtales klinisk kontroll etter 14 dager.

· Mellomhånd: Utelukk Bennets fraktur og omvent Bennet. Disse er ustabile og henvises for operasjon.


Bennets fraktur


Skadet håndledd
Skadet underarm
Skadet albue
Skadet skulder
Skadet nakke
Skadet ansikt
Skadet hode
Skadet rygg
Skadet hofte
Skadet lår
Skadet kne
Skadet legg
Skadet ankel
Skadet fot
Skadet tå


 

Skrevet av Arne Westgaard april 2000, revidert april 2001.

Innføring i skadestuekirurgi for legestudenter og turnusleger
www.legevakten.no