Tips for den skadekirurgiske eksamensjournal:

Til eksamen i kirurgi forventes det at man gjør et ”målrettet journalopptak”. Dette innebærer at man stiller spørsmål og gjør undersøkelser som er relevante for den aktuelle tilstanden. For skadekirurgiske problemstillinger vil det først og fremst si at man spør om skademekanismen og undersøkelser den skadde kroppsdel, men også andre forhold kan ha relevans (se nedenstående eksempler), og man bør derfor – uansett hvor enkel problemstillingen synes å være – ta utgangspunkt i standardmalen for kirurgisk journalopptak (se forslag på eget skjema), uten å gå i detalj på alle punkter.

Hvis den aktuelle problemstillingen skulle være noe så enkelt som f.eks forstuet pekefinger under ballspill, er det i praksis ikke nødvendig å måle puls og blodtrykk, lytte på hjertet etc. Dette forventes imidlertid uansett på en eksamen i kirurgi, så lenge eksaminator ikke har sagt noe annet. Du bør klarere det med eksaminator først dersom du lurer på om det er greit å hoppe over enkelte punkter.

I praksis kan man også beskytte seg mot muligheten for at man overser en behandlingstrengende tilstand ved å

· gi god informasjon til pasienten om tilstanden og forventet forløp,
· avtale kontrolltime, eller
· avtale at pasienten tar kontakt ved forverring eller manglende bedring.

Eksempler på utenomliggende forhold med mulig relevans for skade:

Familie/sosialt:

· Dersom pasienten bor alene, er terskelen lavere for å legge inn for observasjon etter en skade.

· Pasienter med commotio bør, om de ikke legges inn, observeres av kompetente pårørende, som instrueres i å ta kontakt ved symptomer på forverring.

· For eldre og uføre kan en ukomplisert skade være dråpen som gjør at man ikke klarer seg hjemme lenger – må evt legges inn for smertestillende, mobilisering og tilrettelegging av sosial situasjon.

Tidligere sykdommer: Foreligger systemsykdom som vil kunne innvirke på operasjonsrisiko og generelt på tilhelingen av skaden – f.eks hjerte-/karsykdom eller diabetes? Tidligere skader/operasjoner i samme område – evt reagert på anestesimiddel?

Naturlige funksjoner: Spør om menstruasjon før du rekvirerer U-stix. Mikroskopisk hematuri kan like gjerne skyldes menstruasjonen som f.eks stumpt traume mot nyrelosjer.

Medikamenter: Bruker pasienten blodfortynnende medisiner? P-piller, østrogener?

Stimulantia:

· Røyker? Obs: hvis pasienten skal faste før operasjon, inkluderer det også avholdenhet fra røyk.

· Alkohol? Subduralt hematom er overrepresentert blant eldre alkoholikere.

Allergier: Har pasienten allergi mot medikamenter som det kan være aktuelt å forskrive for den aktuelle tilstand – f.eks antibiotika eller NSAIDS? Tidligere reagert på anestesimiddel?

Kirurgi-eksamen Oslo 97

Da jeg selv hadde eksamen i kirurgi ved UiO november 97, ble det forventet av meg at jeg først skulle gjøre anamneseopptak ca 30 minutter, deretter undersøke pasienten i nye 30 minutter, for til sist å legge frem mine funn og svare på spørsmål stilt av eksaminator og sensor.

Jeg kom opp i hjertekirurgi ved Rikshospitalet. Min eksamenspasient hadde fått innoperert en kunstig aortaklaff omtrent ett år tidligere. Noen uker postoperativt hadde han fått en endokarditt, som var blitt behandlet med antibiotika. (Endokarditt er en kjent komplikasjon etter klaffoperasjon, og klaffopererte pasienter skal ha antibiotika på liberal indikasjon ved mistanke om infeksjoner, samt profylaktisk ved f.eks tannuttrekkinger.) Så var han blitt bedre under antibiotikabehandling, men fikk igjen noen uker før eksamen en bilyd fra hjertet. Det viste seg (ecco-doppler) at denne bilyden var forårsaket av paravalvulær insuffisiens. Jeg hørte bilyden, men klarte ikke peke på riktig årsak.

For øvrig gjorde jeg fullt journalopptak og undersøkelse av pasienten, men glemte å måle blodtrykket – dette ble jeg trukket for. Jeg fikk heller ikke frem i anamnesen at pasienten hadde CAVE penicillin, til tross for at jeg spurte om han hadde noen allergier. (Tips: det kan være lurt å spørre pasienten: ”Er det noen medisiner du ikke tåler eller som du har reagert på tidligere?”)

Jeg fikk ett tilleggsspørsmål i ortopedi, som jeg besvarte greit. Men eksaminator og spesielt sensor var ikke fornøyde, og jeg fikk en ”svak” 9-er.

 

Skrevet av Arne Westgaard april 2000, revidert april 2001

Innføring i skadestuekirurgi for legestudenter og turnusleger
www.legevakten.no