Forord til innføring i skadestuekirurgi

Dette kompendium ble skrevet i forbindelse med Legestudentkonferansen 2000, da jeg holdt kurs i generell kirurgi, tema skadestuekirurgi. Kompendiet er revidert i forbindelse med Legestudentkonferansen 2001, på Gol, 27.-29. april.

Innføringen er rettet mot kirurgisk poliklinisk arbeide og skadebehandling i allmennpraksis, og det er skrevet først og fremst for legestudenter og turnusleger.

Jeg holder i år som i fjor Legestudentkonferansens kurs i generell kirurgi sammen med Arne R. Rosseland, som underviser i bløtdelskirurgi, hovedsakelig akutt abdomen. I år har jeg tatt på meg å presentere konferansen her på disse sidene, og jeg har dessuten vært mer involvert i forberedelsene til konferansen generelt, og av denne grunn er kompendiet ennå ikke komplett - det gjenstår et kapittel om behandlingen av de enkelte skader.

Jeg satser på å fullføre dette kapitlet i løpet av sommeren, samt supplere med en fullstendig Metodebok i skadebehandling, i samarbeid med min tidligere kollega fra skadeavdelingen på Oslo Legevakt, Kjell Heuser.

Det vil også i løpet av året komme en Metodebok i akutt radiologi her på disse sidene.

Jeg er takknemlig for tilbakemeldinger.


Kjelsås, 27. april 2001
Arne Westgaard

Innføring i skadestuekirurgi for legestudenter og turnusleger
www.legevakten.no