Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Ankelskade (kilde: Oslo Kommunale Legevakt)Røntgen ved ankelskader? - Ottawa ankle rules

 

Røntgenundersøkelse anbefales for å utelukke brudd når følgende kriterier er oppfylt:

 

1. Pasienten kan ikke belaste på skadet ben umiddelbart etter skaden og ved undersøkelsestidspunktet.

2. Palpasjonsøm nedre eller bakre kant av laterale malleol.

3. Palpasjonsøm nedre eller bakre kant av mediale malleol.

 

Hvilken av de nedenstående påstander er riktig:

a) alle tre kriterier skal være oppfylt før det er indikasjon for røntgenundersøkelse, eller

b) ett av disse kriterier skal være oppfylt, eller

c) det holder at ett kriterium er oppfylt hvis det samtidig er stor eller moderat hevelse?

 

Klikk her for å lese svaret!

 

Referanse: Stiell et al, JAMA 1993 Mar 3;269(9):1127-32 (abstrakt)

 

Her finner du informasjon fra Oslo Legevakt om behandling av ankelskader.

 

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.