Om www.legevakten.no

Arne Westgaard (lege), www.legevakten.noLegevakten.no er en norsk internett-tjeneste for legevakter, helsepersonell og pasienter.

Ansvarlig for sidene er undertegnede. Jeg er lege, var ferdig med turnustjenesten sommeren 1999. Sidene ble etablert mens jeg jobbet på Oslo Legevakt, skadeseksjonen, i tiden juli 1999 - april 2001. Etter dette var jeg inntil januar 2005 fast ekstravakt ved allmennseksjonen. For tiden er jeg klinisk stipendiat på kirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

Send meg gjerne en tilbakemelding ved å fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden.

separator

Innhold på Legevakten.no

For helsepersonell | For pasienter | Legevakt-databasen | Legekontor-databasen

Mer om legevakten.no

Mer om Legevakten.no | Ansvarsbegrensning | Annonsering og kommersielle bindinger

 

separator

For helsepersonell

Mye av innholdet på www.legevakten.no er hentet fra problemstillinger ved Oslo Legevakts skadeseksjon. Blant annet presenteres pasienthistorier (kasuistikker), illustrert med fotografier og røntgenbilder, og med faglige betraktninger omkring behandlingen. Jeg har også skrevet en kort innføring i skadestuekirurgi for legestudenter.

Sporadisk presenteres ferske tidsskrift-artikler om legevaktsmedisin, innenfor et bredt spekter av mer eller mindre akutte, allmennmedisinske problemstillinger. Oversikt over medisinske veiledere eller "guidelines" presenteres på en egen side. Av annet stoff er bilde-quiz, temaartikler og litt underholdningsstoff. Det viktigste er kanskje likevel førstesiden, som gir en oppdatert lenke-oversikt til eksterne internett-ressurser for leger og annet helsepersonell.

Innholdet er fremskaffet i fritiden og for egen regning, og således uavhengig av tidligere arbeidsgiver, som har egne hjemmesider her: www.legevakten.oslo.kommune.no.

For pasienter

Legevakten.no/pasient er en guide til helseressurser på Internett for pasienter. Her er også noen helsetips og generelle anbefalinger til pasienter. Legevakten.no har foreløpig ikke opprettet noen egen svartjeneste for medisinske spørsmål fra pasienter. Hvis du har spesifikke medisinske spørsmål bes du derfor rådføre deg med din egen lege.

Finn din legevakt

Legevakt-databasen inneholder telefonnumre og kontaktinformasjon for alle kommunale legevakter i Norge. Databasen ble opprettet februar/mars 2006 og holdes oppdatert løpende og ved full gjennomgang to ganger i året. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om feil og mangler som tilfeldige brukere måtte oppdage - meld fra ved å fylle ut kontaktskjemaet!

Private legekontorer med legevakt kan sende henvendelse om å bli ført opp i databasen ved å fylle ut kontaktskjemaet.

Hjemmesider for legekontorer

Legekontor-databasen inneholder alle norske legekontorers hjemmesider, i den grad vi har klart å skaffe informasjon om legekontorenes nettsider. Oppføringene legges inn manuelt, og vi tar svært gjerne imot tilbakemeldinger om feil eller mangler, samt tips om nye nettsider for legekontorer. Send oss en melding om nettsiden for ditt legekontor, så øker blant annet sjansen for at søkemotorer som Google finner frem til nettsiden.

 

separator

Mer om legevakten.no...

Tilretteleggingen av tjenesten er gjort i samarbeid med firmaet ZEVS AS.

Legevakten.no er omtalt i Tidsskriftet for Den norske lægeforening nr 21/2000.

I september 2006 hadde www.legevakten.no over en halv million treff, bestående av over 10 000 unike besøkende som i snitt besøkte nettsidene 1,3 ganger og så på gjennomsnittlig 12 sider per besøk. Mange kommer til legevakten.no etter å ha søkt etter medisinsk informasjon via søkemotorer som Google, MSN, Kvasir og Yahoo, og i tillegg er det flere seriøse aktører som lenker hit (inklusivt startsiden.no, legeforeningen.no, tidsskriftet.no og wikipedia.no, samt flere pasientnettsteder og mange legekontor-nettsider).

Pasientinformasjon og ansvarsbegrensning

All informasjon som er lagt ut på disse sidene, er ment som generell informasjon om medisin, sykdom og helse og må ikke brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege. Legevakten.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller uheldige omstendigheter som måtte oppstå som følge av bruk av denne informasjonen.

Sponsing, annonsering og kommersielle bindinger

Legevakten.no mottar for tiden annonseinntekter via Google AdSense. Disse annonsene velges ut uavhengig av redaksjonen til legevakten.no, men kan blokkeres dersom de viser seg å være upassende eller i strid med profilen til disse nettsidene. Meld derfor fra hvis du kommer over slike upassende annonser på legevakten.no - og send oss da også informasjon om hvilken nettadresse annonsen henviser til.

Legevakten.no har ikke mottatt annen sponsing enn via Google AdSense, og har ingen industrielle bindinger. Legevakten.no er imidlertid også åpen for andre seriøse sponsorer og annonsører. Ta gjerne kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.


Vennlig hilsen


Denne siden er oppdatert 07.03.2007.