Siste nytt på Legevakten.no -  for helsepersonell

Aktuelt 17.10.2007

Informasjon om forurensning av drikkevannet i Oslo-området:

 

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune: Info om vannkvaliteten, og råd fra kommuneoverlegen

Bor du et annet sted og trenger informasjon om symptomer etter inntak av forurenset drikkevann, ring legevakten i din kommune.

Herpes zoster

Antiviral behandling demper akutt smerte og risikoen for å få posthepatisk nevralgi.

Les mer: artikler/Herpes zoster

Debatt: Er det lov å lyve for pasienter?

Spørsmålet er tvetydig - pasienter har selvsagt ikke lov til å lyve... En etikk-lærer foreslår derimot i mai-nummeret av BMJ at leger bør kunne servere hvite løgner til pasientene.

Les mer: BMJ 2007;334:984-986 (12. mai)

Si din mening i Eyr eller Legeportalen.

Hensikten helliger middelet? Replikk i BMJ

Delir hos eldre

Hyperaktivt delir kan være vanskelig å skille fra demens, og vice versa. Men den langt vanligste formen for delir hos eldre - hypoaktivt delir - kan være vanskelig å diagnostisere.

Les mer: artikler/delir hos eldre

Kvinner som vil ha mindre kjønnslepper får hjelp hos private

Reduksjon av kjønnslepper kan ha en medisinsk indikasjon eller være begrunnet med et subjektivt ønske om "penere" underliv. Er operasjon på kjønnslepper alltid synonymt med kjønnslemlestelse, som er forbudt ved norsk lov?

Les mer i Dagens Medisin: Opererer kjønnslepper - benekter 'designmus-avdeling'

Kunnskapstest om BlårevTest dine kunnskaper om blå resept

Statens legemiddelverk arbeider med å revidere blåreseptordningen.
Hensikten er blant annet at det skal bli lettere å skrive blå resept i henhold til regelverket.

Gå til: Blårevquiz

Vaksiner (Kilde: www.tidsskriftet.no)Temaserie om vaksinasjon i Tidsskriftet høsten 2006

Spesielt lesverdig:

Det norske vaksinasjonsprogrammet

Nøkleby H, Feiring B [Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40]

Les mer: artikler/vaksiner

Aktuelt: "Karbonrådet" mot klimaendringer

BMJ har etablert "a carbon council" for at intelligente og kreative leger og annet helsepersonell kan fremskynde overgangen til en lav-karbonverden.

Les mer på bmj.com: What should we do about climate change?

Tvangslidelser - lett å overse?

As Good As It Gets - Jack Nickolson - (C) 1997 TriStar Pictures

Kognitiv terapi burde tilbys de fleste med angslidelser, men er vi flinke nok til å fange opp disse pasientene, og er vi i stand til å tilby pasientene effektiv behandling?


Foto fra filmen "As Good As It Gets", med Jack Nickolson, © TriStar Pictures 1997

Les mer: artikler/tvangslidelser

Lyme borreliose - tidlig behandling og profylakse

Erytema migrans (kilde: N Engl J Med 2006;354:2794-801)I Norge anbefales ikke profylakse ved flåttbitt, men dette er i strid med nye amerikanske retningslinjer.

Les mer: artikler/Lyme borreliose - tidlig behandling og profylakse

 

 

 

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.