Legevakter i Norge På Legevakten.no finner du oversikt over alle legevakter i Norge

Les mer her: legevakt/søk

Her er NAVs oversikt over alle fastleger i Norge:

Gratis svar på medisinske spørsmål:

Helseleksikon.no er et medisinsk leksikon der du selv kan stille spørsmål til legen.

 

Siste besvarte spørsmål til legen:

Psykiske plager?

Se psykisk.no, sidetmedord.no eller ring hjelpetelefonen 810 30 030.

Nyheter fra Webavisen

Webavisen.no
Helse

 

Flere helsenyheter fra Webavisen.no
Toppsaker

 

Flere toppsaker fra Webavisen.no

Lenker for pasienterNyttige lenker til nettsteder for pasienter:

Nye/anbefalte lenker i rødt

Oppslagsverk

 

Norsk helseinformatikk

(Tidligere Pasienthåndboka)

 

Healthline (engelsk)


Internett
Medisinsk ordbok
Nyheter

 

Medisinhåndboken

(Felleskatalogen pasientutgave)

 

·Legemiddelhåndboka

·Naturlegemidler Info

·Naturlegemidler - liste

 

Matportalen

·Matvaretabellen

·Fremmedstoffer

·Næringsstoffer

·Tilsetningsstoffer (E-nummer)

·Biologiske gifter

 

Hør preparatomtaler

Legemiddel-informasjon for svaksynte

 

·LabTestsOnline (blodprøver)

 

·Medisinsk leksikon1 (MedicineNet)

·Medisinsk leksikon2 (Medline)

·Merck Manual Home Edition

·Virtual Body Tours

 

·Gray's anatomy

·Human anatomy

·DermIS hudatlas
(DOIA og PeDOIA)

 

·Antibiotika i allmennpraksis

·Dermatologi i allmennpraksis

·Nevrologi i allmennpraksis

·Mage-tarmkirurgiske lidelser

 

·Caplex.net

·Columbia encyclopedia

·Kreftordbok

 

·Steve Dunn's Cancer Guide

 

Søk på Internett

hos...

·Startsiden Info

eller...

Google
Web
legevakten.no

Wikipedia

engelsk norsk

 

Ordbøker

 

·Norsk ordbok

·Norsk-Engelsk-Norsk ordbok

·Engelsk ordbok

·Medisinsk ordbok1

·Medisinsk ordbok2

·Medisinsk ordbok3

·Dataordliste

·Akronym-ordbok (forkortelser)

 

Populærmedisinsk ordliste på

·dansk
·nederlandsk
·engelsk
·fransk
·tysk
·italiensk
·portugisisk
·spansk

Helsenorge

 

NAV

Arbeids- og
velferdsetaten

·Egenandeler

·Frikort

·Europeisk helsetrygdkort (E111)

 

·Sykepenger

·Rehabiliteringspenger

·Attføringspenger

·Uføreytelser

·Grunn- og hjelpestønad

·Hjelpemidler

·Sykt barn/familie

·Yrkesskade

·Syk i utlandet

 

Sosialtjenester

Se også: Sosialhjelp (SHdir)

 

Fastlegeordningen:
tlf 810 59 500

·Liste over fastleger i Norge

·Bytte fastlege?

 

 

Pasientrettigheter

·Pasientrettigheter

·Pasientrettigheter (kortversjon)

·Pasientombudet

·Norsk Pasientskadeerstatning

 

Fritt sykehusvalg

·infofolder (tlf 800 41 004)

 

Helseforetakene

·Helse Nord

·Helse Midt-Norge

·Helse Vest

·Helse Øst

·Helse Sør

·Ventelistedata

 

Adresser og telefonnumre:

·Kommunale helse- og sosialtjenester

 

·Apotek i Norge

 

·Finn din blodbank Info

 

·Pasientforeninger

 

·Helsetjenester i Norge.no

 

·Organdonasjon

 

Sjeldne sykdommer og funksjonshemminger Info

·Senter for sjeldne sykdommer og syndromer

·TRS - senter for AMC, Dysmeli, Ehlers-Danlos syndrom, Kortvoksthet, Marfans syndrom, OI og Ryggmargsbrokk

 

For pasienter i Oslo Kommune:

Nye bydeler fra 1. januar 04

Helsetjenester i bydelene:

Vil du vite hvilket sykehus du hører til ved øyeblikkelig hjelp?

·Veiviser for henvisning og innleggelse av Oslopasienter

Råd om helse

 

Pasientinformasjon på norsk:

·Oslo Legevakt

·Helsenett

·Helsenytt for alle

·Lommelegen
Vitaminsenter

·Norsk helseinformatikk
(tidligere Pasienthåndboka)

·DoktorOnline

·Helseleksikon: Still medisinske spørsmål, få gratis svar fra lege

·Kvinnelegen.no

·Pasientinfo fra Ullevål sykehus

 

Ring en lege ringetjeneste

(eksperthjelp.no)

NB! Kr 29,90 per minutt

 

Mental Helse Hjelpetelefonen
(tlf 810 30 030)

·Si det med ord! Info

·Helsedirektoratets informasjonssider om psykisk helse

 

·Førstehjelp1

·Førstehjelp2

 

Giftinformasjonssentralen
(tlf 22 59 13 00)

 

Er det farlig? (forbrukerprodukter)

 

Apotek1 - råd til pasienter

·Generelle råd

·Still spørsmål

·Vaksinekart

 

·Allergi Info

 

·Når må syke barn holdes hjemme fra barnehagen?

 

·Kjønnssykdommer (Olafiaklinikken)

 

Pasientinfo på skandinavisk: Info

 

Pasientinformasjon på engelsk:

·Family Doctor (søkesiden)

·Ortopedi

·Omtale av helsenettsteder

·Kvalitetssjekk på nettet

·LabTestsOnline (blodprøver)

 

Reise og vaksiner:

·Reiseklinikken: vaksiner

·Pasienthåndboka(NHI): vaksiner

·Olafiaklinikken: vaksiner

·Schengenavtalen:
om legemidler på reiser

·WHO: Reisemedisin

·WHO: SARS

·Reiseforsikring

 

·Kreftforeningen

·Kreftordbok

 

·Helse-vett.no

 

Nyheter

 

·Aftenposten

·Dagbladet

·VG info

·MSN info

·Helserevyen

Lenkene er samlet av lege Arne Westgaard. Siste endring: 3.2.2010
Er det noe mer du ville forvente å finne her?     Tips oss!

© www.legevakten.no