Legestudentkonferansen 2001

For medisinstudenter med midlertidig lisens.
På Gol den 27.-29. april. 

Les om Legestudentkonferansen 2001 i Tidsskriftet nr 16/2001, 20. juni.

Generell og praktisk informasjon

Fordypningsstoff og kursmateriale

Fjorårets konferanse - omtaler og evaluering

Siste oppdatering: 15. juli

www.legevakten.no