Legestudentkonferansen 2001
- fordypning

Kursholderne anbefaler:

 

Kurs 1 - Generell indremedisin

Kurs 2 - Generell kirurgi

Kurs 3 - Ortopedi (samme anbefalinger som for kurs 2, og i tillegg:)

Like viktig som å vite hva du skal gjøre, er å vite når du ikke skal gjøre det!

Klikk på bildet for å komme til quiz i ortopedi. Denne vil bli diskutert på kurset.

Kurs 4 - Hjerte-kar

Oversiktsartikkel i American Family Physician fra mars 2000:
Essentials of the diagnosis of heart failure

Så følger noen artikler fra en serie i 2000 i BMJ:

1. ABC of heart failure: Heart failure in general practice

2. ABC of heart failure: Acute and chronic management strategies

3. ABC of heart failure: Management: diuretics, ACE inhibitors, and nitrates

4. ABC of heart failure: Management: digoxin and other inotropes, ß blockers, and antiarrhythmic and antithrombotic treatment

5. ABC of heart failure: Non-drug management

Dessuten i legemiddelhåndboka: Om hjertesvikt

Kurs 5 - Eksamensforberedende kurs/drilling

Innspill mottas med takk.

 

www.legevakten.no