Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Akutte hudlidelser

Akuttdermatologi (Kilde: CMAJ 2005;173(11):1317-9. Foto Dr. Brenda Moroz)Allmennleger kan oppleve at de nærmest drukner i trivielle hudlidelser, men av og til kan det likevel dreie seg om noe alvorlig.

Hva viser bildet?

Les svaret her: artikler/akuttdermatologi

Førstehjelp, nye nasjonale retningslinjer

Hvilket forhold skal det være mellom kompresjoner og ventilasjoner ved basal hjerte-lungeredning, i følge de nye norske retningslinjene?

·5:1 ?
·15:2 ?
·30:2 ?

Les svaret her: artikler/hjerte-lungeredning

Scaphoideumfraktur (kilde: Am Fam Physician 2005;72:1753-8)Diagnostikk av håndleddsmerter

Kan du se skaden angitt med pil på bildet? Hvorfor kommer ikke skaden frem på bildet til venstre?

Svaret finner du her: artikler/håndleddsmerter

Infeksjoner ved bitt

Tidsskriftet har kåret beste oversiktsartikkel for 2004. Er du oppdatert på bittskader?

Hvilket medikament bør brukes til profylakse?

1. Fenoksymetylpenicillin

2. Penicillinaseresistent penicillin

3. Forskjellig avhengig av om det er dyre- eller menneskebitt

Svaret finner du her: artikler/Infeksjoner ved bitt

Forurenset urinprøve, krystaller eller infeksjon?

Fosfatkrystaller i urin (Foto: Jeff Simerville, American Academy of Family Physisians)Positiv stix, blakket urin og stram lukt, men ingen dysuri. Urinveisinfeksjon? Du er i tvil og bestemmer deg for å mikroskopere urinen. Hva viser bildet til venstre?

Am Fam Physician 2005;71:1153-62.

Hjertebank - diagnostikk i allmennpraksis

WPW-syndrom

Kontaktårsak: hjertebank. Kan du se hva som feiler pasienten på bakgrunn av EKG-utskriften over? Hvordan går man frem ved diagnostikk av pasienter med hjertebank i allmennpraksis?

Svaret på spørsmålene finner du i denne artikkelen:

Am Fam Physician. 2005;71:743-50,755-6

Morbilliformt eksantem

En toåring presenterer med morbilliformt utslett og tre dagers feber, og foreldrene er bekymret for om det kan være hjernehinnebetennelse. Hva skal du gjøre?

Les artikkelen: 10-minute consultation

 

10 differensialdiagnoser ved morbilliformt eksantem

Meslinger, røde hunder, erythema infectiosum, roseola infantum, meningokokk-sepsis, skarlagensfeber, Kawasaki syndrom, virus (adeno- og enterovirus)...

Det er minst to diagnoser som mangler. En av dem har jeg selv oversett hos en to-åring - tilstanden trenger vanligvis kun symptomatisk behandling, men kan ha et langvarig forløp og bl.a. gi nyrekomplikasjoner... Hvilken tilstand tenker jeg på? Ville du ha tenkt på denne muligheten?

Les om: typiske trekk for differensialdiagnoser ved morbilliformt eksantem

Akutt mellomørebetennelse hos barn

Nye retningslinjer for behandling

Barn under ett år skal ikke nødvendigvis ha antibiotika, og sekresjon kan avventes i tre i stedet for to døgn.

Quiz: Hvilke barn bør få antibiotika ved akutt otitis media?

1. Alle ørebarn med dårlig allmenntilstand?

2. Dobbeltsidige otitter, eller ved høy feber/påvirket allmenntilstand?

3. Ørebarn, barn med perforasjon med sekresjon som har vart i over tre døgn, samt barn med dårlig allmenntilstand?

Gå til online quiz med svar

Behandling av akutt otitis media hos barn, Tidsskriftet nr 17/2004

Berild D, red. Veileder i antibiotikabruk i allmennpraksis. Oslo: Statens helsetilsyn, 2000

MRSA-quiz

Hvor lenge kan MRSA overleve på overflaten av sterile pakninger?

a) 3 timer?

b) 72 timer?

c) 38 dager?

Sjekk svaret og oppdater deg på nytten av tiltak mot MRSA-smitte her: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7465/538

Quiz fra Rikshospitalets hudavdelingEksem eller sopp?

eller ingen av delene... Svært vanlig på våren og forsommeren - dette er fra hudlegens egen ankel. Og det klør.

Her finner du diagnosen!

Kilde: Rikshospitalets hudavdeling

Månedens quiz fra Rikshospitalets hudavdeling

Mastitt hos en ammendeBehandling av mastitt i allmennpraksis

· Diclocil eller Apocillin?

· Fortsette å amme?

Her er svaret!

 

Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening, nov. 2003

Hva er diagnosen?

En 76 år gammel mann falt fra en to meter høy stige og slo høyre side av ansiktet. Han klaget over parestesier i forløpet av nervus infraorbitalis og hadde blårød misfarging og palpasjonsømhet over høyre maksille.

Røntgenbilde, CT-bilde

Her er svaret! (Kilde: MDChoice PhotoRounds Case 2)

Soppinfeksjon?

- verifisere diagnosen før behandling?
Lamisil er effektivt mot neglsopp, men behandlingen langvarig og forholdsvis dyr. Dyrkning har lav sensivitet, tar ca 4 uker og må ofte gjentas ved mistanke. Mikroskopi krever trening. Bør pasienter med mistenkt neglsopp henvises hudlege for sikker diagnose før behandlingsstart?

 

· Les mer her om hudsopp.

· Behandling av neglesopp (Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 606-7)

Rtg høyre ankel 19 år kvinne 6 måneder etter ankelforstuingVedvarende plager etter ankelforstuing?

En 19 år gammel kvinne tok kontakt pga vedvarende smerter og hevelse etter belastning, samt knepping, 6 måneder etter å ha forstuet ankelen ved fall fra hest.


Hvordan forklarer du pasientens plager?

(Røntgenbildet til høyre er tatt 6 måneder etter skaden)

 

· Sykehistorien taler for luksasjon av peroneus-senen? 

· Plagene skyldes instabilitet som følge av syndesmoseskade?

· Det er normalt med smerter og hevelse inntil ett år etter en enkel ankelforstuing?

· Symptomene skyldes partiell ruptur av laterale ankelligamenter og mangelfull opptrening?

· Bildet viser et brudd i talus, som er forenlig med hennes plager?

· Bildet viser en Tillaux-fraktur, som er vanlig i denne aldersgruppen?

Her finner du svaret!

 

Kilde: THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE - VOL 29 - NO. 4 - APRIL 2001

Pasient med olecranon bursittOlecranon bursitt

Denne pasienten hadde ett døgns sykehistorie med fluktuerende hevelse, rødme og ømhet over bursa olecrani, samt smerter ved fleksjon/ekstensjon i albuen.


Når er det unødvendig å incidere?

 

· Hvis pasienten ikke har feber?

· Hvis pasienten verken har feber, forhøyet CRP eller andre allmennsymptomer?

· Hvis han i lengre tid har hatt en uøm hevelse som først det siste døgnet har gitt smerter?

· Ingen av de ovennevnte?

Her finner du svaret!

Hvilken test viser bildet?

 

Testen utføres ved passiv ulnardeviasjon med tommelen flektert i en knyttet neve. Hva er navnet på denne testen?

Hva tyder positiv test på? 

· pseudartrose i os scaphoideum?

· carpal tunnel syndrom?

· senebetennelse i extensor pollicis brevis og/eller abductor pollicis longus?

Her finner du svaret!

(--> kasuistikker på musculosceletal online)

 

Ankelskade (kilde: Oslo Kommunale Legevakt)Røntgen ved ankelskader? - Ottawa ankle rules

Røntgenundersøkelse anbefales for å utelukke brudd når følgende kriterier er oppfylt:

1. Pasienten kan ikke belaste på skadet ben umiddelbart etter skaden og ved undersøkelsestidspunktet.

2. Palpasjonsøm nedre eller bakre kant av laterale malleol.

3. Palpasjonsøm nedre eller bakre kant av mediale malleol.

Hvilken av de nedenstående påstander er riktig:

a) alle tre kriterier skal være oppfylt før det er indikasjon for røntgenundersøkelse, eller

b) ett av disse kriterier skal være oppfylt, eller

c) det holder at ett kriterium er oppfylt hvis det samtidig er stor eller moderat hevelse?

Klikk her for å lese svaret!

Referanse: Stiell et al, JAMA 1993 Mar 3;269(9):1127-32 (abstrakt)

Her finner du informasjon fra Oslo Legevakt om behandling av ankelskader.

Sår på hver side av negl som følge av klemskadeViktig å sy neglseng?

Dette er fingeren til en tenkt pasient med sår på hver side av neglen som følge av klemskade (f.eks slått seg med en hammer).

Hvordan ville du behandle denne skaden?

1. Kun sy huden på hver side av neglen

2. Ta av neglen for å inspisere neglsengen, og deretter sy både hud og neglseng

3. Vurdere å ta av neglen kun hvis det er hematom under neglen, da neglseng ellers trolig er uskadet

Klikk på bildet for å se hvordan neglsengen ser ut!

Svaret: Her er mine anbefalinger for behandling av slike skader.

Dislokasjon av høyre kneKne ute av ledd, svak puls distalt - reponere straks?

En 36 år gammel mann var involvert i en bilulykke. Han presenterte med sterke smerter i høyre kne. Det var tydelig feilstilling i kneet og svak arteriepuls distalt. Røntgen viser dislokasjon, men ikke brudd.
Hva vil du prioritere først?

1 Reposisjon av det lukserte kneet straks?

2 Angiografi av høyre femoralarterie før valg av åpen eller lukket reposisjon?


Her finner du svaret og fortsettelsen på Finding-the-Path Case 2!
Flere quiz hos Bringham/Harvard.

Bilde av kutt gjennom nedre øyelokkStumpt traume mot høyre øye

Hvordan bør denne skaden behandles?
1. Enkle hudsuturer med uoppløselig tråd?
2. Subcutuan oppløselig sutur og enkel uoppløselig hudsutur?
3. Henvisning til plastikkirurg?
Bildekilde: MDChoice.com (klikk på bildet for forstørrelse).
Gi meg et hint (kilde: www.eyeplastics.com). Enda et hint!
Her finner du svaret!

Hoven og rød hånd etter sår på langfingerenHissig infeksjon?

Denne pasienten fikk et lite kutt i huden palmart på langfingerens midtfalang noen dager siden og klager nå over intense smerter i fingeren og hånden. Hva tror du feiler pasienten?
1. Flexor tenosynovitis
2. Ønsker sykmelding
3. Nekrotiserende fasciitt
4. Erysipelas
(Klikk på bildet for å se det i større format.) 
Bildekilde: MDChoice.com
Her finner du svaret!

Her finner du svaret !Er du god på EKG?

Hvilken tilstand illustrerer figuren? (Her er svaret!)

Litt underholdning:
Tom Trussel (tom@nærsynt.no) ville sjekke om for mye himkok kunne ha gitt ham en deltabølge. I mangel av EKG-apparat improviserte han med lampeledning, superlim og TV'n... (Les mer her!)

Her finner du svaret!Hva viser bildet?


1. Impetigo
2. Herpes simplex
3. Echtyma
4. Mykose

Her finner du svaret!
Kilde: GlaxoSmithKline

Erythema migrans (kilde: DOIA)Hva viser bildet?


1. Erythema migrans
2. Tinea corporis
3. Erysipelas
4. Erythema Annulare Centrifugum Darier

Klikk på bildet for større format.
Her finner du svaret!

 

Kilde: DOIA

Zoom - klikk på bildetHva viser bildet?


1. Hydrocephalus
2. Arnold Chiari malformitet
3. Hjerneødem

Klikk på bildet for større format.
Her finner du svaret!

Zoom - klikk herHva viser bildet?


1. Erythema migrans ved Lyme Borreliose
2. Senstadium av Lyme Borreliose
3. Fixed drug eruption
4. Tinea corporis
 

Her finner du svaret!

 

Kilde: DOIA

Bilde av hovent fingerledd fra MDcoice.comHovent, rødt, varmt og vondt ledd, gradvis innsettende over to dager uten foranledning, hos 50 år gammel ellers frisk mann. Ingen spesiell sykdomsopphopning i slekten.
(MDchoice.com Photo Rounds)

Hvilken diagnose er mest sannsynlig?
1. Lyme borreliose
2. Septisk artritt
3. Revmatoid artritt
4. Aktivert artrose
(Klikk på bildet for å lese svaret.)

Bilde av 4-åring med kutt i tungen - fra MDchoice Photo RoundsKutt i tungen hos 4-årig jente etter fall

(MDchoice.com Photo Rounds)


Hvilken påstand er riktig?
1. Syes i lokalbedøvelse uten adrenalin med Vicryl 5-0.
2. Syes med uoppløselig sutur som fjernes etter 4 dager.
3. Syes i narkose for å unngå psykisk traume for pasienten.
4. Syes ikke, da dette vil gro fint ved sekundær tilheling.
(Klikk på bildet for å lese svaret.)

Blunt trauma to the eye

(NCEMI Case of the Week)


Denne kvinnen slo ansiktet mot en dør. Brillene knuste, men uten at glasset påførte kutt i øyet. Imidlertid var det stumpt traume mot øyet med påfølgende smerter og akutt synstap. Hva er diagnosen? Behandling? (Klikk på bildet.)

Bilde fra trauma imagebank

Følger av Colles' fraktur

 

1. Hvilken komplikasjon viser bildet? 
2. Hvilke plager kan dette gi for pasienten?
3. Nevn tre andre komplikasjoner.

4. Hva kjennetegner den mest fryktede av disse komplikasjonene?

Les svaret her!

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard

Siste endring: 08.03.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.