ArtiklerArtikler om legevaktmedisin

 

Medisinske metasøk på engelsk og norsk

Målrettede Google-søk etter medisinsk informasjon på utvalgte internasjonale og norske nettressurser.

Emergency and family medicine pro-search

engelsk

Legevaktens metasøk

norsk
Opp | Ned
separator

Nyheter fra Legeforeningen

Siste forskningsnyheter

Flere nyheter fra Legeforeningen

Flere nyheter fra Forskning.no

separator

Lenker for helsepersonell (anbefalinger i rødt)

 

Søk etter jobb

Flere jobbressurser for leger

Tidsskriftets stillingsdatabaseFast stilling Vikar

Tidsskrift for Den norske lægeforening har den største og beste stillingsdatabasen for leger.


Flere jobbressurser for leger


Mer info om jobbressurser for leger

Søk på internett

Flere generelle søkeressurser

Toppsider info

info
Google
Web
legevakten.no

Google har gjort søking på Internett til en fryd. Et bra sted å starte et generelt søk.


Flere generelle søkeressurser


Mer info om generelle søk på Internett

Tid & sted

Tiden og karttjenester for hele verden

Norgeskart


Gulesider har en veldig bra karttjeneste og ruteplanlegger, hovedsakelig for Norge.


Global klokke og karttjenester for hele verden


Mer info om kart og verdensur

E-post

·Yahoo_mail

·Hotmail info

·Gmail info

 

Annen e-postadresse: Passord:

NB: sendes ukryptert

For kryptering klikk her

 

Hvordan bruke e-post?

 

Diskusjon

·Eyr, allmennpraktikere

·Legeportalen

 

Nyheter

·Legeforeningens presseklipp

·Internasjonale helsenyheter

·Journal Watch info

·Helserevyen

·Dagens_medisin

·Aftenpostens helsenyheter info

 

separator

Værmelding·Værmelding

·Pollenvarsel

·Forurensing/luftkvalitet

separator

·Valutakurser (DinSide)

 

Ordbøker

Norsk

·Norsk ordbok

·Skriveregler info

·Skriveregler (flash)

·Inglisj-norsk

Engelsk

·Norsk-Engelsk

·Norsk-Engelsk-Norsk
(få oppslagsord)

·Engelsk ordbok 1

·Engelske synonymer

·Engelsk ordbok 2

·Engelsk grammatikk

Medisinsk/Engelsk

·Reference.com


dictionary
thesaurus
encyclopedia

Flere språk

·Automatisk oversettelse

Medisinske ordbøker

·Medisinsk ordbok1

·Medisinsk ordbok2

·Medisinsk ordbok3

·Medisinsk ordbok4

·Dorland's Medical Dict.

·Medical-Spell-Checker

·Tidsskriftets språkråd

·Tidsskriftets ordliste

·Hyperdictionary.com

Populærmedisinsk ordliste på

·dansk
·nederlandsk
·engelsk
·fransk
·tysk
·italiensk
·portugisisk
·spansk

Dataordliste

Dataspråk (Språkrådet)

Akronymer (forkortelser)

 

Leksika

·Medcyclopaedia

·Britannica.com

·Store norske leksikon

·Caplex.net

·Eponym-leksikon

·Columbia encyclopedia

·MedicineNet

·Medline Encyclopedia

·Roche Lexikon (tysk)

Medisinske ressurser

Legeforeningen
Legeforeningen info

·Siste foreningsnytt

·Tidsskriftet

·Stillingsannonser

·Skjemaer

·Kurskatalogen

·Metodebøker

·Lønn og avtaler

·Normaltariff

Se også:

·Lønnstabell (UiO)

·Statens personalhåndbok (SHdir)

Medipedia:
Medisinstudentenes eget oppslagsverk

PubMedinfo

·Pubmed books

·FreeBooks4Doctors

·Amedeo

·Journal abbreviations

Google scholarinfo

DOIinfo

Bibsysinfo

Medscape

·Søk etter artikkel

·Søk etter legemiddel

Cochrane Library

·Nordisk Cochrane-senter

·Norsk underavdeling info

KunnskapssenteretKunnskapssenteret

·Publikasjoner

·Sjekklister

·mer om EBM (norsk)

·mer om EBM (engelsk)

Helsebiblioteket

·om helsebiblioteket info

·tidsskrifter i fulltekst

·databaser

·legemidler

·psykisk helse

Legemiddelverket

·Anmeldelser info

·Blå resept

·Terapianbefalinger

·Preparatomtaler

·Bivirkninger

·Priser på legemidler

·Naturlegemidler

·Nettstedkart

Folkehelsa

Folkehelse-instituttet

·Biobankregisteret

·Matallergi

·MSIS

·Norgeshelsa

·Vaksine

·Oversikt over sidene

WHO  WHO (Verdens
 helseorganisasjon)

·Reisemedisin

·SARS

 

NSAM

·AFU

·Handlingsprogr. info

·Eyr info

 

NAVArbeids- og velferdsetaten

·Sykepenger

·Rehabiliteringspenger

·Attføringspenger

·Uføreytelser

·Grunn- og hjelpestønad

·Hjelpemidler

·Sykt barn/familie

·Tolkehjelp

·Yrkesskade

·Syk i utlandet

 

KreftforeningenKreftforeningen

·Fordøyelsesplager

·Nevroendokrine tumorer

·Thyreoideacancer

National Cancer Institute

OncologyChannel

 

Sosial- og helsedirektoratet

·Forgiftninger

·Rusmidler

·Seksuell helse

·Funksjonshemminger

·Kommunehelsestatistikk

·Veiledere til medisinsk diagnostikk og behandling

·Prioriteringsveiledere info

 

KITH  kode-
 verk

·ICPC-2 info

·ICD-10 info

·flere (NCSP, NORAKO, takstsystem radiologi, SNOMED, ICF, DRG, ATC-koder, Labkodeverk, NCMP, KodeverkID, Avdelingskodeverk)

 

NRR

Norsk Resuscitasjonsråd

Guidelines info

·Basal HLR

·Avansert HLR

·DHLR

·HLR på barn

·Fremmedlegemer (luftveiene)

 

Anestesi.no

·Blodtrykksmåling

·EKG-manual

·Partystoffer

·Pulsoksymetri

·Resuscitasjon

·Traumekompendiet

·Venefloninnlegging

 

GSK  GlaxoSmithKline

·Allergisk rhinitt

·Astma

·KOLS

·Herpes

·Hud

Surgical Tutor  Surgical tutor

·Kliniske kasuistikker

·Radiologi-kasuistikker

·Patologi-kasuistikker

·Flere bilder

NKLM  Nasjonalt
 komp.senter for
 legevaktmedisin

·legevaktbiblioteket

·kalender

·om NKLM

Gastrokirurgiske lidelser

·Søk/ordliste

Kirurgisk høstmøte

 

separator

·Sjeldne sykdommer og funksjonshemminger

·NCEMI info

·EMBBS

·MDchoice

separator

·Sykepleien NETT

·Legesiden

·Primary Care Internet Guide

·MedicalStudent.com

·Univadis (tidligere Yahoo! for leger)

·Medspain (spansk) info

·Dagbok fra Oslo Legevakt

·Primærmedisinsk uke
Foredrag 2004:
side 1,2,3,4,5,6,7,8

Primærmed.uke 2006

Veiledere

Bildediagnostikk:

Infeksjoner:

Flere veiledere:

 

Medisinske tidsskrift

·Free Medical Journals

·Pubmed tidsskrifter

·BioMed Central

separator

NB! Gratis tilgang til mange tidsskrifter via:
Helsebiblioteket

separator

·Tidsskrift for Dnlf

·BMJ info

·Am.Fam.Physician

·BMC Family Practice

·Ann Fam Med info

·Family Practice

·J Fam Pract

·JAB Fam Med

separator

·Läkartidningen

·Ugeskrift for læger

·Utposten

·Fysioterapeuten

·Sykepleien

·NEJM review articles

·Can. Fam. Physician

·CMAJ

·J Clin Investigation info

 

Dagens quiz

·Pathology cases

·Ortopediske quiz

·EKG quiz

·Akuttmedisinske quiz

·Tidsskriftets kunnskapsprøve

·American Family Physician Quiz

Fra Medscape:

·Derma Diagnosis

·Interactive Cases

flere...

Lover og regler

Helsetilsynet

·Veiledninger info

·Lover og forskrifter

·Førerkort-attest

·Autorisert lege?

Sosial- og helsedirektoratet

Legeforeningen

Helse- og omsorgsdep

·Lover og regler

Norges Lover (Lovdata.no)

Lover - oversikt

·Helse. Sykehus m.v

·Kommunal helsetjeneste

·Yrker

·Apotek

·Taushetsplikt

·Diverse

·Søk etter lov om...

Forskrifter

·Yrkesskade (inkl invaliditetstabell)

·Pasientansvarlig lege

·Pasientjournal

·Søk etter forskrift om...

·Schengenavtalen (om legemidler på reiser)

Overformynderiet og vergemål

Etiske regler info

·Forskningsetikk info

 

Turnustjenesten info

·Veileder for turnus i sykehus

·Veileder for turnus i kommunehelsetj.

Studentnotater

·Univ. i Oslo

 

Skadebehandling

·Wheeless' Textbook of Orthopaedics

·WorldOrtho

·Skadebogen

·Metodebok i skadebehandling

·SportNetDoc

·eMedicine (trauma) info

·Aker ortopedi

·Haukeland ortopedi

·Barneortopedi

 

Fagbøker

Bestill bøkene hos:

·Amazon (UK) info

·FetchBook

·BooksPrice

·ABC Fagbokhandel

·Norli

·Gnist (Akademika)

Bokanmeldelser:

· i NEJM

· i Tidsskriftet

 

Oppslagsverk

Søk direkte

·Legemiddelhåndb. info

·Felleskatalogen

Interaksjoner:

·Merck Manual

·Dermatlas.org:

·Medcyclopaedia

·Blod- og labundersøkelser ved Oslo-sykehusene

Generelt

·Blåboka til Fürst info
·Lab-bok Helse Bergen

·MedicineNet

·eMedicine info

·Algoritmer i akuttmed.

·Førstehjelp

·Norsk Resuscit.råd info

·Førstehjelpsatlas

·Sprimetry Handbook

·Skåringsskjemaer, tabeller og algoritmer

·Statistiske beregninger

Allmennmedisin

·Metodebok Allmenn

·Antibiotikaveileder
(kun for helsepersonell)

·Family Practice Notebook

·General Practice Notebook

·Antibiotika i allmennpraksis

·5 minute consult info

·Common Simple Emergencies

Barnesykdommer

·Akutt pediatri

(Norsk barnelegefor.)

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

·Veiledere i gynekologi

Generell kirurgi

·YourSurgery

Hjertesykdommer

·ECG library

·ECG Learning Center

Hud- og veneriske sykdommer

·DermIS hudatlas
(DOIA og PeDOIA)

·Loyola hudatlas

·Handbook of Dermatology & Venerology

·Dermatologi i allmennpraksis

·Pediatrisk dermatologi i allmennpraksis

·Eksemskolen

·Hudpedagogisk senter

·Hudlegekontoret

·Metodebok hudavd. Rikshospitalet

Klinisk farmakologi

·Antibiotika i allmennpraksis

·Anmeldelser av nye legemidler

·Preparatomtaler

·Blåreseptlisten

·Refusjonslisten (gjeldende fra 8. mars 2008)

·Forgiftninger

·RELIS (uavhengig)

·DRUID (interaksjoner)

·cyp450 info

·Legemiddelsiden

·Medscape Druginfo

·Cytostatikaboken

Nevrologi

·Dermatomer

·flere nevrobilder

Nyresykdommer

·Nefrologi-veileder

Onkologi

·Cytostatikaboken

·Oncolex info

·Kreftregisteret (statistikk og meldeskjemaer mm)

·KREFTVEILEDERE:

Analcancer

Brystkreft NBCG

Brystkreft Hdir

Brystkreft Oncolex

Egglederkreft (tubecancer)

Eggstokkreft (ovarialcancer)

Fordøyelsesplager

Gynekologisk onkologi

Hode-halskreft
·Munnhule
·Nese/bihuler
·Spyttkjertler
·Strupehode
·Svelg

Kolorektalcancer

Kreft hos barn
·Akutt leukemi
·Kreft i CNS
·Lymfom
·Solide svulster u/CNS

Leukemi

Livmorkreft

Livmorhalskreft

Lungekreft

Lymfom

Melanom

Myelomatose

Nevroendokrine tumorer

Nyrecellekreft Hdir

Nyrecellekreft Oncolex

Palliasjon i kreftomsorgen

Pancreascancer

Peniscancer

Prostatacancer

Sarkom

Sentralnervesystemet (CNS)

Spiserørskreft

Testikkelkreft

Thyreoideacancer 1

Thyreoideacancer 2

Trofoblastsykdom

Tynntarmskreft

Urotelcancer

Vaginalcancer

Ventrikkelcancer

Vulvacancer

Psykiatri

·Barne- og ungdoms-psykiatri

Radiologi

·Radiologi-veileder

·Røntgen-atlas

·Røntgen-atlas skjelett

·Radiologi.net info

·Radiologiske normalbeskrivelser

Atlas/bilder

AnatomyAtlases.org

·anatomi

·anatomi på tvers

·mikroskopisk anatomi

·førstehjelpsatlas

·anatomiske variasjoner

·lessons from a bone box

·Dermatomer (foran/bak)

·Dermatomer (fra siden)

·Net anatomy info

·Gray's anatomy

·Human anatomy

·Sobotta Atlas of Human Anatomy info

·DermIS hudatlas
(DOIA og PeDOIA)

·Loyola hudatlas

·Embryologi info

·Endoskopi-atlas1

·Endoskopi-atlas2 (DAVE)

·Gastroatlas (Feldman)

·Histologi info

·Muskler

·Muskel/skjelett

·Muskler overex.

·Muskler underex.

·Nevrologi

·Patologi

·Røntgen-atlas

·Røntgen-atlas skjelett

·Radiologi.net info

·Radiologiske normalbeskrivelser

·Øreatlas

·Øyeatlas I

·Øyeatlas II

·Øyeatlas III

·Klinisk bildekatalog

·Flere bilder

Bilder fra anatomiens historie

Medisinsk historie i bilder

 

 

Sist oppdatert:
Er det noe du ville forvente å finne her?     Tips oss!

 

Du kan også gå til denne siden, med oversikt over sider av mer varierende kvalitet/nytte.

Legevakten.no er en norsk internett-tjeneste for legevakter, helsepersonell og pasienter. Ansvarlig for sidene er Arne Westgaard.

 

Arne Westgaard er lege, og jobber som klinisk stipendiat på kirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Sidene ble utviklet mens han jobbet på Oslo Legevakt, skadeseksjonen, i tiden juli 1999 - april 2001. Han har siden også jobbet som fast ekstravakt ved allmennseksjonen.

Mye av innholdet på www.legevakten.no er hentet fra problemstillinger ved Oslo Legevakts skadeseksjon. Blant annet presenteres pasienthistorier (kasuistikker), illustrert med fotografier og røntgenbilder, og med faglige betraktninger omkring behandlingen.

Av annet stoff er bilde-quiz, innføring i skadestuekirurgi for studenter og veiledere/guidelines og artikler for blant annet legevaktsmedisin.

 

Hovedsiden gir en oppdatert lenke-oversikt til eksterne internett-ressurser for leger og annet helsepersonell. Det er også en tilsvarende oversikt over helseressurser for pasienter.

Dessuten presenteres en oversikt over kontaktinformasjon for alle norske kommunale legevakter.

 

Les mer: om sidene

Jeg vil tipse min kollega om legevakten.no: 
Fra (ditt navn):
      

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

 © www.legevakten.no

 


Siste nytt fra Google Helse

Se også: Legeforeningens presseklipp
International news